Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά....

UPDATE 16/02/2015   Stolen  Graffities Stickers